Cevap ( 1 )

 1. Lozan Anlaşması ile Boğazların her iki yakası askersiz bırakılıyor ve yönetim uluslar arası bir komisyon tarafından sağlanıyordu. Türkiye bu şartları devletlerin silahsızlanmaya gitmesi şartıyla kabul etmişti. Ancak devletlerin 1933’ten sonra hızla bir silahlanma yarışına girmesi, Almanya’nın Ren bölgesine girmesi, Japonya’nın Mançurya ve İtalya’nın Habeşistan’a saldırması Türkiye’yi de kendi güvenliği açısından Boğazlar konusunda harekete geçirdi.

  Lozan Anlaşmasını imzalayan ülkelere bir nota gönderen Türkiye, İsviçre’nin Montrö kentinde bir konferansın toplanmasını sağladı. Burada imzalanan sözleşmeye göre;

  1. Boğazlar Komisyonu kaldırılıp görevleri Türkiye’ye verildi,
  2. Boğazları her iki yakasında Türkiye asker bulundurabilecekti,
  3. Ticaret gemileri Boğazlardan geçebilecektir,
  4. Savaş gemilerinin geçişi için bazı sınırlamalar getirildi,
  5. Türkiye, savaş durumunda, savaş gemilerinin Boğazlardan geçişi konusunda serbesttir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .