Cevap ( 1 )

  1. Mudanya Ateşkes Antlaşması Türk Bağımsızlık Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını gösteren diplomatik belgedir.

    Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan geri alınmıştır.

    Sevr Antlaşması’nın geçersizliği kanıtlanmış, Misakı millî büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Boğazlar ve İstanbul’un TBMM yönetimine bırakılmasıyla başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ni hukuken yok saymış, yeni Türk devletini kabul etmişlerdir. Bu sayede barış ortamına zemin hazırlanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .