Cevaplar ( 2 )

  1. Bir gelirin belirli bir bedel üzerinden bir emine veya mültezime süreli, yıldan yıla veya ömür boyu şartı ile verilmesidir.

  2. Osmanlı’da tımar sisteminin uygulandığı toprakların dışında kalan ve geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklara verilen isimdir. Mukataa verileri ilk zamanlarda devlet tarafından tayin edilen maaşlı memurlar tarafından toplanıyordu. Fatih Döneminden itibaren mültezim denilen kişilere bırakıldı.

    İltizam sistemi denen  bu sistemde mültezim devlete peşin para ödeyerek herhangi bir mukataanin vergi gelirlerini toplama hakkına sahipti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .