Cevap ( 1 )

  1. İltizam sahibi olan kişiye verilen addır.

    İltizam; Osmanlı Dönemi’nde devlet gelirlerinin bir bölümünün belli bir bedel karşılığında devlet tarafından kişilere devredilerek toplanması yöntemi.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .