Müslümanların, Kur’an’ı bütün yönleriyle incelemesi, Hz. Peygamber’in söz ve davranışlarını tespite girişmesiyle hangi bilimler ortaya çıkmıştır?

Soru
, 1 Cevap 882 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. İslam’da ilim Akli ve Dini olmak üzere 2 ana başlıkta toplanmıştır.

    Dini İlimler Altında; Kur’an-ı Kerim’i inceleyen, Hz Peygamberin Sünnet’ini anlamaya yönelik çalışan ilimler tesfir, hadis, fıkıh, kelam ilimleridir.

    Akli ilimler ise felsefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp gibi ilimler üzerinde çalışmalar yapan ilimlerdir. Bu ilimler Abbasiler döneminde gözlem evleri ve  medreselerin kurulmasıyla oluşmuş düşünce ve bilim hayatına canlılık gelmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .