Cevap ( 1 )

  1. Mahalle Mektebi – Şemsi Efendi Okulu

    • Annesinin isteği üzerine mahalle mektebinde eğitime başlayan Mustafa Kemal, kısa bir süre sonra babası tarafından Şemsi Efendi Okulu’na kaydettirilmiştir.
    • Modern bir eğitim veren bu okul, M. Kemal’in fikri gelişimini olumlu yönde etkilemiş, yeniliklere açık bir kimliğe sahip olmasına katkı sağlamıştır.
    • Selanik Askeri Rüştiyesi
    • Şemsi Efendi Okulu’ndan sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi ’ne kaydolan Mustafa Kemal, askeri okul sınavına girerek Selanik Askeri Rüştiyesi’ni kazanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .