Mustafa Kemal, Millî Mücadele’nin daha başlarında Amasya Genelgesi’ndeki “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesiyle neyi vurgulamıştır?

Soru
1 Cevap 484 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Bu sözleriyle Atatürk, Kurtuluş savaşının başlatılma amacının halkın bağımsızlığı, özgürlüğü, yabancı ülkelerin yönetimininden kurtarması, kendi vatanının parçalanmasını önlemesi olduğunu anlatmak istemiştir. Ve bu nedenlerledir ki bu savaş millet için olduğundan bu milli mücadeleyi de yine yönetenin halk olacağını , halkın yöneticilerini seçeceğini, ancak halk isterse, gerekli mücadeleyi azmi kararlılığı gösterirse başarıya ulaşılacağını söylemiştir.

    Atatürkçülük, milletin egemenliğine dayalı, ülkenin hâkimiyetinin bir kişiye, sınıfa veya zümreye değil millete ait olduğu, milletin kendi geleceğine sahip çıktığı  güçlü bir devlet  kurmak istemiştir.

    Türk milleti Atatürkçülük sayesinde devlet yönetiminde söz sahibi olmuş ve bu konuda karar verme hakkını elde etmiştir. Ayrıca Atatürkçülük, millî egemenlik ilkesinin doğal bir sonucu olarak da demokrasinin ve anayasal rejimin yerleşmesini amaçlar.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .