Cevap ( 1 )

  1. Atatürk Nutuk adlı eserinde Kurtuluş savaşında; yani Türk milletinin milli mücadelesinde yaşandığı olayları anlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş öyküsü bizzat kurucusu tarafından Nutuk’ta kaleme alınarak anlatıldığı için Tarihimiz için çok önemli bir eserdir.

    Türk nesline atalarının bağımsızlık mücadelesini nasıl verdiğini, bu toprakları nasıl koruduklarını, Türkiye’yi çağdaş devletler seviyesine getirmek için neler yaptıklarını anlatmıştır

    Atatürk, Nutuk’u yazmaktaki amacını şöyle belirtir: “Bu Nutuk’umla, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir Ulus’un, bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son verilerine dayalı ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım” der . 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .