Mustafa Kemal yukarıdaki açıklamasıyla hangi tutumu eleştirmektedir?

Soru

“Dünyada medeni, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir. Abidelerin şuraya buraya tarihî hatıralar olarak dikilmesinin dine aykırı olduğunu iddia edenler, din hükümlerini gereği gibi araştırıp incelememiş “

, , 1 Cevap 1299 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Cumhuriyet’ten önce resim ve heykelcilik sanatı yeterince gelişme gösterememişti.

    Resim sanatı, süsleme ve bezeme yöntemlerini de kullanarak minyatür şeklinde kendini göstermişti. Bununla birlikte bazı padişahların resim sanatına verdiği değer kişisel çabanın ötesine geçmemiş, toplumda çok az ressam yetişmişti.

    Heykel sanatı ise Türk tarihinde hurafeler nedeniyle ilgilenilmeyen ve yine bu nedenle gelişme gösteremeyen bir sanat dalı idi.  Heykel sanatını dinen günah olduğu için yasak kabul edenlere karşı din hükümlerini gereği gibi araştırmadıkları için söylemiştir. Dini gerekçeler ile sanatı kısıtlamanın yanlış olduğunu, dinimizde böyle bir gerçeklik olmadığını savunmaktadır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .