Cevap ( 1 )

  1. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve barış dönemine girilmesiyle siyasi etkinlikler belirginleşmeye başladı. Ancak farklı düşüncelere sahip milletvekilleri çeşitli gruplar oluşturmuştu. Ancak gruplardan henüz siyasi partiler kurulmamıştı.

    Bu yeni durum nedeniyle mecliste ortaya çıkan gruplar yerine, gerçek anlamda siyasal partilerin kurulması bir gereklilik olarak kendini gösterdi.

    Türk milletinin yol göstericisi olan Mustafa Kemal, siyasal konularda da öncü olarak demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birini gerçekleştirmek için ilk adımı attı. “Halk Fırkası” adıyla bir parti kuracağını Aralık 1922’de basına açıkladı.

    Millî egemenliğin halk tarafından ve halk için  uygulanmasına rehberlik etmek ve Türkiye’yi tam anlamıyla çağdaş, demokratik bir devlet hâline getirmek için bu adımın atıldığı parti tüzüğünde belirtildi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .