Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan önce, beylerbeyinin ve sancak beylerinin bölgelerindeki sancak ve kazaları kendi adlarına yönetmekle görevlendirdiği kişiler.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .