Neolitik Çağ’ın en önemli özelliği nedir? Anadolu’da bu çağdaki ilk başlamıştır?

Soru
1 Cevap 346 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Neolitik Çağ’ın en önemli özelliği, insanoğlunun sade­ce avcılık ve toplayıcılıkla sürdürdüğü tüketici yaşamı bırakarak, üretici bir yaşama geçişidir.

    Bu çağda Gü­neydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır ve Urfa çev­resi ile Tuz Gölü’nün güney kesimlerinde, Isparta ve Burdur yöresindeki Göller Bölgesi’nde kültürel bir ge­lişme ve hareketlilik başlamıştır

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .