Cevap ( 1 )

  1. – Bulgaristan; Güney Dobruca’yı Romanya’ya, Bat Trakya’da yer alan Gümülcine ve Dedeağaç Yunanistan’a,

    –  Tsaribrod ve Sturmitsa bölgesini Yugoslavya’ya bıraktı (Böylece Bulgaristan’ın Ege Denizi’yle bağlantısı kalmadı).

    – Bulgaristan’ın ordusu 25 bin kişiye indirildi. Zorunlu askerlik kaldırıldı. Deniz ve hava kuvveti bulundurması yasaklandı. Savaş tazminatı ödedi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .