Cevap ( 1 )

 1. 3. Selim’in devlet ile halk arasındaki kopukluğu gidermek ve yapacağı yenilikleri halka mal etmek için yaptığı ıslahatlara  Nizam-ı Cedit (Yeni Düzen) demiştir.  Padişah, kendisinden önceki ıslahatçıların, halkın ve devlet bürokrasisinin desteğini alamadıkları için başarısız olduklarını düşünüyordu. Bu nedenledevlet adamlarından, yerli ve İsveç, Fransa ve İngiltere’den getirdiği yabancı uzmanlardan ülkenin içinde bulunduğu durum ve yapılacaklar hakkında  raporlar hazırlattı ve raporlara göre ıslahatlarını şekillendirdi

  ♦   Askeri Birliklerin ıslahatları: Askerî  yeniçerilere talim yapma zorunluluğu getirdi. 1793 yılında da modern silahlarla donatılan ve düzenli talim yapan askerlerden oluşan yeni bir ordu kurdu. Nizam-ı Cedit adı verilen bu ordunun eğitiminde Fransa ve İsveç’ten getirtilen subaylar, mühendisler ve teknik elemanlar ile bu konularda yazılmış kitaplardan yararlanıldı. Yeni silahlar ve elbiselerle donatılan Nizam-ı Cedit ordusu için İstanbul’da Levent ve Selimiye kışlaları inşa edildi. Ocağın masrafları ise İrad-ı Cedit adıyla kurulan özel bir hâzineden karşılandı. 

  ♦   Donanma’da ıslahatlar: Mühendishane-i Bahr-i Hümayunu genişletip tersaneyi ve donanmayı yeniledi. Tophaneyi ıslah ederek büyük toplar döktürdü. 1795’te ise Kara Mühendishanesini topçu ve istihkâm subayı yetiştiren askerî bir okula dönüştürerek Mühendishane-i Berr-i Hümayunu açtı. 

  ♦   Maliye’de ıslahatlar: Devlet gelirlerinin yetersizliği nedeniyle saraydaki altın ve gümüş kapları eriterek para bastırdı. Devlet adamlarının bir kısım mallarını hâzineye bağışlama­larını sağladı. Yerli malı kullanılmasını teşvik ederek kendisi de bu konuda öncülük yaptı. Ayrıca gıda dağıtımını düzenlemekle görevli Zahire Nazırlığını kurarak karaborsanın önüne geçmeye çalıştı.

  ♦   Yönetim’de ıslahatlar:  Rüşvet ve israf ile mücadele etti. Atamalarda liyakat ilkesini gözeterek devlet işlerinin yeterli olan ve hak eden kişilere verilmesine dikkat etti. Taşra yönetimini daha etkin hâle getirmek için de ülkeyi vilayetlere ayırdı.

  ♦   Batılı Ülkeler ile ilişkilerin geliştirilmei: İttifakların her geçen gün daha fazla önem kazandığını görerek diplomasiyi ön planda tuttu. Avrupa siyasetini yakından takip etmek üzere Paris, Viyana, Londra ve Berlin gibi belli başlı Batı başkentlerinde devamlı elçilikler açtı. Padişah buralara gönderdiği elçiler ve diğer görevlilerden yabancı dilleri öğrenmelerini istedi. 

  Kazanımları:

  Osmanlı Devleti siyasi ve kültürel alanlarda gerçekleştirdiği bu ıslahatlar ile Avrupa’yı daha yakından tanımaya başladı. Aynı zamanda Avrupa’da meydana gelen gelişmelerden zamanında haberdar olma ve gereken önlemleri alma imkânına kavuştu.

  Kurduğu Nizam-ı Cedit ordusu Mısır’ı işgal eden Napolyon’un kuvvetlerine karşı Akka Kalesi önlerinde yapılan savaşta önemli bir zafer kazandı.

  Islahatların Sonu:

  Ancak bu başarılı ıslahat programı devam ettirilemedi. Çünkü her ıslahat hareketinde olduğu gibi bu sefer de çıkarları elden giden yeniçeriler ve diğer gruplar hemen yeniliklerin karşısında yer aldılar. Bu gruplar Nizam-ı Cedit ordusunun Osmanlı- Rus Savaşı nedeniyle cephede bulunmasından yararlanarak 1807 yılında isyan ettiler. Kabakçı Mustafa adındaki kişinin etrafında toplanan isyancılar III. Selim’i tahttan indirerek yerine IV. Mustafa’yı geçirdiler. Kabakçı Mustafa İsyanı’yla birlikte Nizam-ı Cedit ordusu dağıtıldı ve ıslahatları destekleyenler cezalandırıldı. Böylece Osmanlı Devleti’ni çöküşten kurtarmak amacıyla başlatılan yenilik hareketlerinden biri daha başarısızlıkla sonuçlandı.

  Ayrıca Bakınız: Nizam-ı Cedid Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .