Cevap ( 1 )

  1. Nizamiye Medreseleri Nedir?
    Nizamiye Medreseleri, Devlet adamları ve memurlar yetiştirmek ve Batıni hareketine karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından yaptırılmıştır.

    Bu medreselerde esas olarak din, hukuk ve dil öğretimi yapılmıştır. Diğer medreselere göre daha üst seviye eğitim vermişlerdir.

    Osmanlı ve diğer birçok İslam ülkesi medreselerine örnek olmuştur.

    Sünni mezhepler arasında dayanışma sağlanmasında, toplumda ortak düşünce ve emellerin güçlenmesinde, Selçuklu devlet görevlisi yetiştirilmesinde önemli katkıları olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .