Cevaplar ( 2 )

  1. Oğuzlar başta Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere daha birçok Türk devletinin kurucuları olarak bilinirler.

  2. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra Uygurların hakimiyeti altına girdiler.

    Uygurların yıkılmasından sonra başkent Yenikent olmak üzere devlet kurdular.

    Malazgirt Savaşı’nda, Bizans ordusunda yer aldılar.

    UYARI : Oğuzların tarihte büyük devletlerin kuruluşunda etkili olmaları Türk toplulukları içinde en önemli boy kabul edilmelerine neden olmuştur. Türk toplulukları içinde İslamiyet’i kabul eden Oğuzlara “Türkmen” denilmiştir.

    Uzların bir kısmı Hristiyanlığı kabul ederek Hristiyan oldular. Kafkasya’nın güneyine inen diğer bir kısmı ise İslamiyet’i kabul ederek Müslüman oldular.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .