“Ok ve yay gerebilen kavimleri bir aile gibi birleştirdim; şimdi onlar Hun oldular.” Mete Han bu sözü ile ne anlatmak istemiştir?

Soru
2 Cevaplar 1619 görüntüleme

Cevaplar ( 2 )

  1. Birbirinden farklı amaç ve ideallere sahip kavimleri çatım altında bir araya getirdiğini vurgulamaktadır. Türk askeri düzeninin oluşmasında ve askeri saldırı stratejilerinin belirlenmesinde, savaş taktiklerinin oluşmasında onun dehasından istifade edilmiştir. Orduda askeri düzen sağlayan ilk komutan olarak da Mete Han tarihe geçmiştir. Bunu da ok ve yay gerebilen insanları bulup biraraya getirmesi sayesinde başardığını bu sözü ile anlatmaktadır. Nitekim iyi okçuluk becerisi o dönemde iyi bir savaşçı olma ile eşdeğerdi. Ok dönemin savaş silahı ok ve yay idi, en iyi ok ve yay gerebilen kişiler en güçlü kavimler, devletler oluyordu, savaşlarda başarı elde ederek topraklarını genişletiyor,fetihler yapıyor, Hun’lar gibi imparatorluk oluyorlardı.

  2. Mete Han; Türk Devletlerindeki 26 boyu Türk tarihinde ilk kez tek bayrak altında toplamış ve Asya Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşatmış, devlet gücünün zirvesine ulaşmıştır.

    Türklerde toplumu sosyal yapısı itibariyle oluşturan unsurlar (Aile /ogus -> aileler birliği -sülale/urug -> boy /ok -> millet /budun -> devlet /il )   birbirine sıkı sıkıya bağlıydı.  Özellikle boylar da sosyal dayanışma çok fazlaydı. Birlikte hareket etme kültürleri; köklü bir toplum olmalarını; dünyanın dört yanına dağılsalarda aile yapısına verdikleri önem varlıklarını korumalarını sağlamıştır.

    Asya Hun Devleti’ninde boylar sosyal yapı içerisinde hayatlarını sürdürmüş ve Orta Asya bozkırlarının elverişli alanlarında hayvancılıkla uğraşarak ,  kendi aralarında güçlü siyasi birlikler oluşturmuştur.  Mete Han  bu özellikleri sayesinde 26 boyu etrafında biraraya getirmeyi başarmış, boyların milletleşmesini ve bir devlet olmasını sağlamış bir kağan’dır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .