Cevap ( 1 )

  1. Oligarşik Yönetim nedir?
    Siyasal iktidarın birkaç kişilik küçük bir grubun, bir ailenin veya sosyal bir sınıfın elinde bulunduğu yönetim şeklidir.

    Genelde yönetimdeki grup, ülkenin önde gelen gruplarından birisidir. Bu askeri, siyasi veya maddi anlamda olabilir.

    Eski Yunanlarda bir şehir devleti olan Atina’nın 30 kişilik bir idareci grup tarafından yönetilmesi oligarşik yönetime bir örnektir.

    Oligarşik yönetimde sosyal ve siyasal haklar toplumu oluşturan bireyler arasında adaletsiz bir dağılım gösterirler. Dengeli ve adil bir şekilde dağılmaz. Devlet gücü ya da siyasi güç belirli bir azınlığın lehine olacak şekilde çalışır, belirli kimselerin çıkarlarını korur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .