Cevap ( 1 )

 1. Orhan Bey, babasının sağlığında, askeri yönetimi eline aldıktan sonra 1321’de Mudanya’yı fethetti.  Kalabalık bir kuvvetle Bursa üzerine yürüyen Orhan Bey, Bursa önlerine gelip Pınarbaşı’nda karargah kurarak kaleyi şiddetle kuşatmaya başladı. Kale kumandanı Gazi Mihal vasıtasıyla ve bazı şartlarla  6 Nisan 1326’da kaleyi teslim edip Müslüman oldu. Orhan Bey, Bursa’yı fethettikten sonra Babası Osman Gazi’nin vasiyeti üzerine kaleye defnettirmiştir.  1327 yılında ilk Osmanlı parası (akçe) burada basılmış ve İznik ile İzmit’in alınmasından sonra beyliğin merkezi Bursa olmuştur.

  Orhan Bey Bursa’nın fethinde olduğu gibi İznik’in fethinde de (1331)  halka iyi davranıp mevcut düzenlerini bozmadı. Orhan Bey’in bu ılımlı politikası sayesinde fethedilen yerlerdeki yerli halk Osmanlı hakimiyetini benimsemiştir.

  Türklerin Kocaeli yarımadasındaki kaleleri fethederek Boğaz’a inmeleri, Bizans imparatorluğunu endişeye düşürdü. Hem kaybedilen kaleleri geri almak hem de uzun süredir kuşatma altında olan İznik’i kurtarmak için Bizans imparatoru gizlice hazırlıklar yaptı. Yapılan hazırlıklardan sonra iki taraf Palekonon’da karşılaştı. Bizans ordusunda meydana gelen panik sonucu ordu dağılınca Osmanlı kuvvetleri galib geldi.(1333)     

  Osmanlı kuvvetleri İznik’in fethinden 6 yıl sonra İzmit’i dört bir yandan kuşattı. Bu kuşatma sonucu İzmit teslim alındı. İzmit’in yönetimi Süleyman Paşa’ya verildi.

  Osmanlı Beyliği, XIV. Yüzyılın ortalarına doğru Bizans imparatorluğu aleyhine sınırlarını genişletmişti. Fakat bu sıralarda komşu Karesi Beyliğindeki iç karışıklıklar, bu beyliğe ait bazı yerlerin alınmasına neden oldu. Orhan Bey, Osmanlı sınırı ile Balıkesir arasındaki Bizansa ait Ulubad, Mihaliç ve Kirmastı kalelerini fethettiği için Karesi Beyliği ile sınırdaş olmuştu. Bundan birkaç yıl sonra Orhan Bey Karesi seferini düzenledi. Balıkesir, Manyas, Edincik, Kapıdağı ve yöreleri Osmanlı sınırları içine alındı Truva ve Edremit körfezi kıyılarındaki Karesi Beyliği toprakları, bir süre daha bağımsız olarak tutunabildi ise de sonunda I. Murat zamanında tamamen Osmanlı yönetimine geçti. Karesi Beyliğine ait Marmara kıyılarının (Kapıdağı, Erdek) alınması Osmanlıların Rumeli’ye geçmelerini sağlaması bakımından çok faydalı oldu ve bu sayede Rumeli’de fetihler gerçekleştirilebildi. Karesi Beyliğinin başarılı emirleri Osmanlı hizmetine girerek Rumeli’deki fetihlerde büyük başarılar kazandılar. Hacı İlbeyi, Evronos Bey, Ece Halil, Gazi Fazıl adlarındaki bu emirler tarihe ün salan değerli Türk komutanlarıdır.

  Uzun asırlar bu kıtaya hakim olan Bizans İmparatorluğu yıkılmasının son devrelerine gelmiş ve yıkılışını önlemek imkansız hale gelmişti. Orduda düzen bozulmuş, halk kitleleri bezgin ve uyuşuk bir duruma düşmüştü.

  Osmanlı kuvvetleri Bizans’a ait kaleleri birer birer fethederek Marmara kıyılarını hakimiyetleri altına almaya ve İstanbul’u batıdan ve güneyden kuşatır duruma gelmekteydiler.

  Marmara’nın güneyine sahip olan ve Çanakkale boğazı ile Ege denizinin güneydoğu kıyıların hakim olan Osmanlı kuvvetlerinin Marmara’nın karşı kıyılarına sıçramak için artık tamamıyla elverişli bir zemin hazırlanış oluyordu

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .