Cevap ( 1 )

  1. Orhan Gazi, babası Osman Gazi’den 16.000 km2 olarak aldığı devlet topraklarını oğlu Murad Hüdavendigar’a 95.000 km2 olarak devretti. Orhan Gazi devletin bir idare sistemi olması gerektiğini düşünüyordu, bu amaçla teşkilat işini Alaeddin Paşa ile Şeyh Edebali’nin bacanağı Çandarlı Kara Halil Paşa’ya verdi.

    Orhan Gazi devlet teşkilatı içinde üç önemli nokta üzerinde duruyordu; bunlar para, ordu ve kıyafetti. Fethettiği yerlere adli ve idari işler için kadılar, askeri işler için subaşılar tayin etti. İlk Osmanlı parası, 1326 yılında Orhan Gazi tarafından basıldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .