Cevap ( 1 )

  1. Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyanın değişik yerlerine yayılmıştır.
    Farklı kültürler ile Türk Kültürü arasında etkileşim meydana gelmiştir.
    Türkler göç ettikleri bölgelerde farklı isimlerle birçok devlet kurmuşlardır.
    Orta Asya’da kalan boylar Hunların yönetiminde ilk Türk devletini kurmuşlardır.
    Batıya giden Türkler, Kavimler Göçü’nü başlatmışlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .