Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin konar-göçer bir yaşam tarzını benimsemelerinin en önemli sebepleri nelerdi?

Soru
1 Cevap 1222 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Orta Asya’daki iklim şartlarından ve bitki örtüsünden dolayı Türklerin hayat tarzları şekillenmiştir.
    Bozkır ikliminin sert olmasından dolayı yazları çok sıcak, kışları ise çok soğuk geçtiğinden Türkler yarı göçebe bir hayatı benimsemiştir. Yazları yaylak denilen yüksek yerlere göçerken, kışları ise kışlak denilen daha alçak kesimlerde yaşamışlardır. Özet olarak başlıca iki etken şunlardır:

    • Bölgenin iklim şartları
    • Bölgenin bozkırlarla kaplı olması

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .