Cevap ( 1 )

  1. Ortadoğu’da su sorunu, XIX. yüzyılın sonlarında küçük ve Batı’ya bağlı devletlerin kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Suriye, Ürdün, Lübnan ve Filistin gibi bölge halklarından meydan gelen devletlerin ortasına İsrail Devleti’nin konulması, su nedeniyle savaşların yapılmasına zemin oluşturmuştur. Ortadoğu’da sorunlu olabilecek uluslararası nehirler; Ürdün, Litani, Asi, Dicle ve Fırat Nehirleridir. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi nedeniyle sıcak iklim bölgelerinin daha kuzeye kayması beklenmektedir. Bu da gelecekte suya olan talebin, özellikle Ortadoğu’da artacağını göstermektedir

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .