Cevap ( 1 )

  1. Örfi ve şeri kurallar geçerli olduğu için adaletin işlemesi konusunda çok hassas davranmışlardır.
    Avrupalı veya diğer devletlerin aksine kendi dininden olmayan yani müslüman olmayan kişilerin adalet anlayışlarına saygı duymuşlar kendi kurallarına göre kendi din adamlarınca yargılanabilmelerini sağlamışlardır. Bazı milletlerin kendine özgü dini, siyasi ve hukuki anlayışları olduğundan hukuk kuralları oluşturulurken bu detaylar dikkate alınmıştır.

    Kapsayıcı ve eşitliği savunan milletler arasında ayırım yapmayan hukuki kurallar benimsenmiştir.
    farklı dinden olanların ibadetlerine serbestlik tanınmıştır.

    Örneğin Gayrimüslimler hukuki ve yargı konularında özerliğe sahipti. Evlenme, boşanma, miras, vasiyet vb. hukuki işlemlerde (medeni) kendi hukuklarına tabiydiler ve davalarına Cemaat Mahkemeleri’nde mensubu oldukları dinin cemaat teşkilatı bakardı. Ayrıca Şeriye Mahkemelerine başvurma imkanına sahiptiler. Bu durumda gayrimüslimlere Şeri Mahkemelerde İslam hukuku Müslümanlardan farklı uygulanırdı. Örneğin içkiyle ilgili bir mevzuda Müslüman bir kişi gibi karar verilmezdi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .