Cevaplar ( 3 )

 1. Osmanlı Beyliği Söğu ve Domaniç’te yani bugünkü Bilecik yakınlarında kurulmuş bir beyliktir. 1299 yılında kurulduğu dönemde Bizans İmparatorluğuna yakınlığı ona avantaj sağlamıştır. Ayrıca Bizans eski gücünü kaybetmeye başlamıştı. Taht kavgalarından dolayı her geçen yıl zayıflıyordu. Anadolu’da Moğollardan kaçan yerli halk batıya doğru kaçtığından batıdaki Osmanlı Beyliğine sığınmışlar ve beyliğin nüfusu kısa zamanda artmıştı. Savaşçılar da Bizansa karşı mücadele eden Osmanlılara katılıyordu. Gaza ve Cihad anlayışı hakim olduğundan fetihler artıyordu.

  Osmanlılar fethetttikleri yerlerdeki yerli halka hoşgörülü davranıyordu. Onlara inanç özgürlüğü veriyordu. Yüksek vergilerden bıkan ve özgür olmak isteyen insanlar Osmanlıya gönüllü olarak katılmak ister hale gelmişti.

 2. 1- COĞRAFİ KONUMU’nun uygunluğu (Bizans’a komşu olması ve ticaret, tarım ve sanayi yerlerine hâkim olması)

  2- GÜÇLÜ BİR MERKEZİ YÖNETİM’E sahip olması

  3- Teşkilatçı ve siyasi dehaya sahip YETENEKLİ PADİŞAHLARIN iş başına gelmesi

  4- Anadolu’daki Moğol İlhanlı Dev. Anadolu Selçuklu Devleti ve Türk Beylikleri başlangıçta iyi geçinerek, öncelikli hedefi olan BİZANSLA MÜCADELEYE ÖNEM VERMESİ

  5- Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması

  6- Bizans İmparatorluğu zayıflamış olması ve Bizans’taki taht kavgalarından yararlanılması

  7- Fethedilen bölgelerdeki halka ADALETLİ VE HOŞGÖRÜLÜ davranılması

  8- Ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaştırılma geleneğine son verilmesi

  9- Takip edilen fetih politikası; fetihlerin GAZA VE CİHAT amaçlı yapılması

  10- Fethedilen bölgelerde TIMAR VE İSKÂN POLİTİKASI’NIN uygulanması

  11- AHİLERİN desteğinin alınması

       NOT: Ahilik Anadolu Selçuklu Devleti döneminde kurulmuş olan bir esnaf teşkilatıdır. Şehirlerin örgütlenmesinde ve kurumlaşmada etkin rol oynamıştır.

  12- Doğudan Moğol saldırılarından kaçan Türkmenlerin Osmanlılara katılmaları

  13- İngiltere ve Fransa arasındaki “Yüzyıl Savaşları” nedeniyle Osmanlı Devletinin batı yönünde ilerlemesine karşı koyacak güçlü bir devletin olmaması

 3. 1-Kurulduğu bölgenin uç bölgesi olması ve Moğol baskısından uzak bulunması

  2-Topraklarının tek elden yönetilmesi (Merkezi yönetim)

  3-Fetih hareketleri için gerekli kuvveti kolayca bulabilmeleri

  4-Başarılı bir yerleşim siyaseti izlemeleri

  5-Yönetimin gelişme döneminde tamamen Türklerin elinde olması

  6-Anadolu Türk beylikleri arasındaki mücadelelere başlangıçta katılmamaları

  7-Hıristiyan Bizans’a karşı gaza ve cihat duygusuyla hareket etmeleri

  8-Kuruluş devri hükümdarlarının üstün özelliklere sahip kişiler oluşu

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .