Cevaplar ( 2 )

 1. * İlk Osmanlı donanması Karesi Beyliği’nden ele geçirilen küçük çapta bir deniz kuvvetiydi. Orhan Bey döneminde Karamürsel de ilk tersane kuruldu.
  Yıldırım Bayezid döneminde ise ilk büyük Osmanlı tersanesi Gelibolu da kuruldu.

  * Osmanlı donanmasının ilk ciddi çatışması I. Mehmet ( Çelebi ) zamanında Çalı Bey komutasında Venediklilerle yapılmış ve Osmanlılar mağlup olmuştur.

  *Fatih Sultan Mehmet döneminde deniz gücü gelişmeye başladı. Donanma komutanlığına yine bu dönemde Balta oğlu Süleyman Paşa getirildi.

  *II. Bayezid döneminde deniz gücü Kemal ve Burak Reisler komutasında hayli güçlendi ve Venedik ‘i geçti.
  *Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı donanması Akdeniz’in hakimi haline geldi. ( Özellikle Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa öncülüğünde.) Kaptan-ı Derya Kanuni döneminde Divan üyesi haline getirildi.

  *Donanma görev yapan askerlere Levend denilirdi.

  *Yükselme döneminde Tersanelerin sayısı arttırılmış ve Sinop, İzmit , Birecik ve Rusçuk’ da yeni tersaneler inşa edilmiştir.

 2. Başında Kaptan-ı Derya ulunur.

  -Deniz askerlerine levent denir.

  -Barbaros-Piri Reis,Turgut Reis,Kılıç Ali Paşa,Seydi Ali Reis,Burak Reis önemli denizcilerdir.

  – İstanbul-Süveyş-Rusçuk-Gelibolu-Sinop-İzmit-Basra önemli tersanelerdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .