Cevap ( 1 )

  1. a- Daha çok cihana, Dünya’ya hakim olma fikri Türklerde yaygındı. İslamiyetin gelişi ile birlikte islamiyeti cihana yayma düşüncesi benimsendi.
      b- Ayrıca hükümdar örfi hukuk denilen yazılı olmayan hukuk kurallarına (törelere, gelenek-göreneke) göre de ülkeyi yönetmişler, anayasaları törelere göre düzenlenmişti.
      c- Ayrıca kadınlarda yönetimde söz sahibiydi. Örneğin Büyük Hun Devleti, Göktürkler, Selçuklular.
      d- Mısırın fethedilmesinden sonra halifeliğin Osmanlılara geçmesi ile Arap kültürü yaygınlaşmış. Bunun sonucu kadınların devlet yönetimindeki etkisi azalmıştı.
      e- Devletin ebediyen, sonsuza kadar yaşatılması, düzeni, adalet ve barışı sağlama fikirleri esastı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .