Osmanlı Devleti 17.yüzyılda değişen ekonomik şartlar karşısında kendisini korumak için hangi önlemleri almıştır?

Soru
, 1 Cevap 1641 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. 17. yüzyıl coğrafi keşifler, teknolojik icatları ile dünyada bir değişik rüzgarı esmeye başlamıştı. Avrupa devletleri bu değişimi yakalamış buna uygun politikaları hayata geçirmekte, yeni ham madde ve gelir kaynakla­rına kavuşmakta, yerli sanayilerini güçlendirmekte, ihracata önem vermekteydi. Ancak Osmanlı Dev­leti bu değişime ayak uyduramadı.

  Osmanlının bu dönemde aldığı önlemler:
   * Osmanlı yönetimi ise dışarıya ihracata değil; piyasalarda yeterli miktarda mal bulundurulmasına yani ithalata, dışardan mal alımına öncelik verdi. ithalatı teşvik eden bir ekonomi modelini benimsedi “Ülkenin zen­ginliği para bolluğu ile değil, mal bolluğu ile ilgilidir.” anlayışını benimsedi ve  yabancı malların ülkeye kolayca girmesine izin verdi.
  * Fransa’ya ve İngiltere’ye kapitülasyonlar vererek gümrük gelirlerini arttırmaya, Akdeniz ticaretini canlandırmaya çalıştılar. Ancak bu defa bu iki ülke Osmanlı pazarlarına hâkim oldu ve denizlerde aşırı şekilde güçlendiler. Osmanlı bu ülkelerin güçleri dengelemek için Hollanda’ya kapitülas­yon tanıdı. Bu defa Hollandalılar 17. yüzyıl boyunca Osmanlı ticaretine hakim oldıu. Verilen kapitülasyonlar ülkeler arası rekabete neden oldu, Osmanlı devletinin zayıflamasına neden oldu, amacını aştı.
  Yabancılara ticari imtiyazlar verilmesi ülkede sanayileşme hareketinin ortaya çıkmasını önünü kapadı. Avrupa ülkeleri sanayi devrimi yaparken Osmanlı’dan günümüze kadar etkisini devam ettiren,ülkeyi Avrupa’nın çok gerisinde kaldıran bir stratejik hata yaptılar.
  * Gereksiz giderleri kısarak mâliyeyi düzenlediler
  * Yeniçerilere fazladan ödenen maaşlar olduğunu tespit ettirdi ve bu fazla ödemeleri kestiler
  * Devlet içinde rüşvet ve iltimasın önünü kesmeye çalıştı. İsrafın önüne geçmek için kanunlar çıkarttılar.
  * Tımar sisteminde bozulma tespit ettiler. Hak etmeyenlerden dirliklerini alarak tımarla­rı savaşlarda yararlılık gösterenlere verilmesini sağladılar.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .