Osmanlı Devleti Avrupa siyasi yapısını nasıl etkilemiştir?

Soru
1 Cevap 279 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti, siyasi gücünü ve otoritesini Avrupalı devletler üzerinde etkin bir şekilde kullanmıştır. Mütte­fiki olan Avrupalı devletleri Papalık otoritesine karşı ve rakibi Habsburg hanedanına karşı himaye ederek, Av­rupa siyasetinde kendi lehine bir denge sağlamıştır. Os­manlı Devleti, Habsburgların üstünlük mücadelesine karşı desteğine ihtiyaç duyulan bir kurtarıcı olarak gö­rülüyordu. Başta Fransa olmak üzere diğer Avrupalı devletlere tanınan ticari ayrıcalıkların temelinde de bu amaç öne çıkmaktadır. Yine İtalya kent devletleri ara­sında yapılan savaşlarda da yardımı aranan bir güç ol­muştu. Bu rakip kent devletleri, birbirlerini Osmanlıyı yardıma çağırmakla tehdit ediyorlardı. Ayrıca Katolikli­ğe karşı Protestanlığın Avrupa’da yayılmasında Osman­lIların Protestanlara olan desteğinin de etkisi vardır. Özetle Osmanlı Devleti Klasik Dönemde Avrupa siyasi dengesini belirleyen en temel güç olmuş ve Avrupa si­yasetinin merkezinde yer almıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .