Cevap ( 1 )

  1. Islahat Fermanı ile Osmanlı topraklarında yaşayan zimmilerin hakları genişletilerek onların Müslümanlarla eşit tutulması amaçlandı. Bu bakımdan Islahat Fermanı Tazimat Fermanı’nın tamamlayıcısı oldu. Zimmilerin Müslümanlarla eşit tutulması hukuk devleti açısından gerekli olan bir özellikti.

    Tanzimat Fermanında haklar ve yükümlülükler yönünden Osmanlı halkının devlet ile ilişkileri belirlendi. Fermanda, Osmanlı halkının can mal ve ırz dokunulmazlığının sağlanması herkesin geliriyle orantılı bir vergi sisteminin oluşturulması askerlik sisteminin kura usulüne ve belirli bir süreye bağlanarak adaletli bir yapıya kavuşturulması prensipleri yer aldı.
    Fermanda yer alan “Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak.” maddesiyle birlikte ilk kez hukukun üstünlüğü kabul edilmiş oldu. Bu özellikleriyle Tanzimat Fermanı anayasal hukuk devletinin oluş masında ilk adımın atılmasını sağlayan çok önemli bir belgeydi.

    Fermanlar ile ilgili diğer sorular için tıklayınız

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .