Osmanlı Devleti, eyaletleri salyaneli ve salyanesiz şeklinde sınıflandırırken hangi ölçütleri göz önünde bulundurmuş olabilir?

Soru
, 1 Cevap 328 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devletinde toprakların saliyaneli ve saliyanesiz olarak ayrılmasında ekonomik gerekçeler söz konusudur. Salyaneli yani yıllıklı ve salyanesiz yani yıllıksız anlamında kullanılan kavramlar eyatten alınan verginin çeşidiyle ilgilidir.

    Yıllıklı yani salyaneli eyalatlerin yıllık gelirleri belirlenip bu gelirler yıllık olarak alınırdı. Salyanesiz eyaletlerde ise böyle bir durum yoktu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .