Osmanlı Devleti hangi ihtiyaçlardan dolayı askerî teşkilatında yeni sınıflara yer vermiş olabilir?

Soru
, 1 Cevap 265 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Osmanlı Devletinin sınırları genişledikçe yönetimini sağlamak ve ordunun artan ihtiyaçlarına cevap vermek için mevcut askeri teşkilatlara yeni birlikler eklendi. 

   

  Ayrıca ileri savaş teknolojileri geliştirmesi veya bu yeni gelişen teknolojiyi uygulayacak askeri ocakların kurulmasıyla ordu teşkilatı gelişmiştir. Bu sayede Kuruluş ve Yükseliş Dönemleri’nde girdiği pek çok savaştan zaferle ayrıldı.

   

  Örneğin;

  *  Denizcilik alaninda gelişmeler, deniz aşırı ülkelere keşiflere gidilmesi teşkilatta deniz kuvvetleri birliğinin oluşumunu sağlamıştır.

  *  İstanbul’un fethi gibi tarihindeki önemli fetihlerde, kuvvetli saray surlarını yıkabilmek için çok güçlü toplar kullandılar. Bu savaş toplarını hazırlamak için tophaneler, topu güçlü bir şekilde atmak için baruthaneler, demirhaneler gibi imalathaneler  kurmuştur. Bu ateşli silah­ları kullanacak askeri grupları teşkilatlandırmıştır. Teşkilatta topçu ocakları, top arabacıları kurulmuştur.

  *  Kurduğu Lağımcı birliği sayesinde bu konuda yetişen askeri birlik kale surlarının altından tünel kazarak, tünellere yerleştirdikleri barutu ateşleyerek kale duvarlarını yıkıyorlardı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .