Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması sonrasında Avrupa devletlerine karşı nasıl bir siyaset izlemiş olabilir?

Soru
, 1 Cevap 785 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Karlofça Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti Orta Avrupadaki hakimiyetini kaybetmişti. Toprak kaybettiği için bu anlaşmadan sonra kaybettiği yerleri geri alabilmek için mücadele etmek ve savaşmak yönünde bir politika izlemişlerdir.  Ancak devlet yönetimi, yeniçeri askerleri arasındaki düzensizlik nedeniyle yeni bir savaşı göze alamamıştır. Bu nedenlerden dolayı daha çok denge siyaseti izleme yönünde bir çaba gösterilmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .