Osmanlı Devletinde Tarım Faaliyetleri Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Soru
1 Cevap 460 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. * Tarım ekonominin temeliydi. Ülke toprakları Hükümdara ait olup kullanma hakkı Reayaya aitti.

  * Köylü toprağı eker, biçer ve vergisini Sipahiye öderdi. Toprağı eken köylünün vefatı halinde toprağı işleme hakkı oğullarına geçerdi. ( Tımar Kanunnamesine uyma şartıyla ) Köylü toprağı satamaz, vakfedemez, devredemezdi.

  * Köylünün sorumlulukları ise şunlardı:
  a)Toprağı habersiz terk etmemek
  b)Sebepsiz 3 yıl üst üste ekmeden bırakmamak
  c)Ürettiği ürünün vergisini Sipahiye ödemek.

  * Tımar sahibi ise ( Dirlik Sahibi) :
  a)Köylünün güvenliğini sağlamak
  b)Üretim araç ve gereçlerini temin etmek gibi görevleri vardı.

  * Tımar sahipleri çok sıkı denetime tabi tutulurdu. Zira köylüye yapılacak haksızlıklar üretimin azalmasına yol açabilirdi. Dirlikler 30 yılda bir yeniden düzenlenir. Ayrıca her Padişah değişikliğinde dirlik sahiplerine yeni Beratları gönderilirdi.

  * Devlet tarım ürünleri üreticilerine öncelikle bağlı oldukları Sancakların ihtiyaçlarını karşılamayı zorunlu kılmıştı. Bu yüzden ülke yönetim birimlerine ayrılırken her sancağın kendine yetecek kadar tarım alanını içine almasına özen gösteriliyordu. Artan ürün en yakın sancaktan başlayarak ihtiyaca göre diğer sancaklara gönderilirdi.

  * En çok üretilen tarım ürünleri; Buğday , Arpa , Pirinç , Yulaf , Mısır çeşitli meyve sebzeler yer alıyordu.

  * 18’inci yüzyıldan itibaren sanayi inkılabının da etkisiyle Pamuk, Tütün gibi sanayi ürünleri de yetiştirilmeye başlandı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .