Cevap ( 1 )

 1. * Devletin kurulduğu topraklar doğu – batı ticaret yollarının birleştiği yerdeydi. Bu nedenle kuruluş yıllarından itibaren ticaretin gelişmesine önem verildi. İpek ve Baharat yollarının denetime alınmasıyla da ticari gelirler arttı.
  * Ticaret yolları üzerinde Menziller inşa edildi. Ana yollar ve geçitler DERBENTÇİ denilen görevlilerin denetimindeydi. Yolcu ve mal taşıma işleriyle ilgilenen esnaf taifesine ise MEKKARİ TAİFESİ denirdi.

  * Şehirlere gelen mallar BEDESTEN, ÇARŞI ve KAPAN Hanlarında satışa sunulurdu.

  BEDESTEN: İçinde değerli eşyaların ( Mücevher, kumaş vb. ) alınıp satıldığı kapalı çarşıdır.
  KAPAN HANLARI: Her biri tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışı ve dağıtımının yapıldığı yerdir. Satışı yapılan maddelerin isimleriyle alınırlardı. ÖRN. Un Kapanı, Yağ Kapanı vb.
  *Bedesten, Kapan hanında ki esnaflar LONCA teşkilatına bağlıydı.
  Esnaf ve Zanaatkarların çalışma ve Pazar sorunlarını çözmeye çalışan, Çırak, kalfa ve ustaların yetişmesiyle uğraşan teşkilattır. Esnaf ve Tüccarlar Loncalara üye olmak zorundaydı. Loncalar üyelerine ayrıca mesleki ve ahlaki eğitimde vermekteydi. Üretilen malların kalite ve fiyatlandırması da Lonca tarafından yapılırdı. Loncalar Esnafla hükümet arası ilişkileri düzenler ve üyelerine ihtiyaç halinde kredi imkanı da sunardı.

  *Ehl-i Hirfet adı verilen kunduracı, demirci duvarcı, marangoz gibi pek çok meslek grubuna ayrılan esnaflar da ayrı ayrı loncalara kayıt olur ve o loncanın koruma ve denetimine girerdi.

  *Dükkan açma hakkına “GEDİK “ denirdi. Gedik’e sahip olmak için çıraklık kalfalık yapıp ustalık belgesi almak gerekirdi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .