Cevap ( 1 )

 1. Ankara Savaşından sonra fetihlerin durması, esir elde edilememesi sebebiyle Devşirme Kanunu çıkarıldı. Kanunda; devşirme işleminin nasıl yapılacağı ve kimlerin devşirileceği tek tek belirtilmişti. Devşirme hususunda Yeniçeri Ağa’sı yetkiliydi. Onun ihtiyaç talebi üzerine 3- 5 yıl veya daha fazla zaman diliminde bir yaşları 13-17 arası Hristiyan gençler toplanır ve Yeniçeri Ocağı’na asker yetiştirilirdi.
  1. Murat döneminde kurulan Yeniçeri ocağı için I. Mehmet döneminde Hristiyan çocuklar seçilip Türk ailelerin yanında Müslümanlaştırıldıktan sonra Acemi Ocağında yetiştiriliyorlardı.
  * Devşirme yapılırken gidilen bölgedeki yerleşik hane sayısının 1/40 ‘ı oranında genç toplanırdı.( 40 Aileden bir çocuk)
  * Seçilen gençlerin sağlam vücutlu ve soylular arasından seçilmesine özen gösterilirdi. Çocukların orta boylu olmalarına dikkat edilir, çok kısa ve uzunlar tercih edilmezdi. Tek erkek çocuklu ailelerden çocuk alınmazdı. Zanaat sahibi, kel, Topal, dilsiz, evli, Türkçe bilenler, Çingeneler, Ruslar, Acemler, Yahudiler de alınmazdı.
  BİLGİ : 15. Yy’dan sonra Anadolu’dan da gençler toplanmaya başlandı. Ayrıca Bosna Müslümanlarının isteği üzerine onların da çocukları alındı ancak bu çocuklar sadece “ Bostancı Ocağı “ için ayrıldılar. Bostancılar sarayın güvenliğine bakarlardı.
  * Çocuklar özellikle gönüllü ailelerden seçilirdi. Devşirilen çocuklar “Eşkal Defterlerine” kaydedilirdi. Yol ve giyim masrafları için çocuk başına 600 akçeye kadar Kul Akçesi ( Hil’ at-ı Baha ) ayrılırdı.
  * İstanbul’a getirilen çocuklar tekrar kontrol edilirler, Türkçe ve İslami gelenekleri öğrenmeleri için Müslüman ailelerin yanına bir süreliğine verilirlerdi. Devşirmeler Kapıkulu ocaklarını oluştururlardı.
  * Devşirme sistemi sayesinde Hristiyan ailelerin çocukları için yeniçeri ocağına girebilme, devlet kademelerinde yer alabilme ve önemli mevkilere yükselme fırsatı oluştuğu için aileler kendi istekleri ile çocuklarını vermek isterlerdi.
  Mimar Sinan Devşirme sistemiyle yetişen bir devlet adamıdır. Sokullu Mehmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, Rüstem Paşa gibi devşirme kökenli sadrazamlar yetişmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .