Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda Fransa’ya kapitülasyonlar vererek ulaşmak istediği amaçlar nelerdir?

Soru
, 1 Cevap 1381 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. 16. yüzyılda Kapitülasyonlar yabancı devletlerin Osmanlı padişaha dostluk ve sadakat vaatlerine karşılık verilir, Osmanlının ilgili devletten sağlayabileceği siyasi ve ekonomik çıkarları göz önünde bulundururdu.

  Fransaya 1569’da verilen kapitülasyonlar: 

  1. Fransız gemileri Osmanlı limanlarında serbestçe ticaret yapabilecekti.
  2. Osmanlı sınırları için­de yaşayan Katoliklere ibadet özgürlüğü tanınacaktı
  3. Fransa vatandaşlarının kendi aralarındaki davalara Fransız hâkimler bakacaktı.
  4. Aynı haklardan Fransa’ya gidecek olan Osmanlı vatandaşları da yararlanacaktı.  

  Kapitülasyonlar sayesinde ulaşılmak istenen esas amaçlar:

  Ekonomik nedenler ;

  1. Devletler Portekizlilerin 1498’de keşfettiği Ümit Burnu yolunu kullanmaya başladığı için Akdeniz limanlarının eski önemini ve canlı­lığını kaybetmişti. Fransız tüccarlara ayrıcalıklar vererek onları Akdeniz’e çek­mek ve böylece Baharat Yolu ticaretini yeniden canlandırmak istemişti.  
  2. Osmanlı Devletinde çıkabilecek bir kıtlık nedeniyle  haklının temel tüketim mallarına olan ihtiyacını karşılama kaygısı vardı. Fransız yabancı tüccarları Osmanlıya daha fazla mal getirmeleri teşvik edilerek piyasalara uygun fiyatla ve yeterli miktarda mal sunulması amaçlanmıştı.

  Siyasi neden;

  1.  Fransa’ya verilecek bazı ayrıcalıklar sayesinde Avrupa’da kurulacak olan Haçlı ittifaklarından koparmak amaçlanmıştı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .