Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıl boyunca ıslahatlar yapmasına bakarak devletin bu yüzyıldaki durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Soru
, 1 Cevap 667 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Islahat bir kurum veya uygulamada mevcut veya bozulmuş durumu iyileştirmek, daha iyi bir duruma gelmek için yapılan düzenlemeler, ilerlemelerdir.

  17.yüzyılda ıslahatlar Avrupa devletlerinde daha iyiye gitmek, ekonomik, ticari, siyasi her anlamda gelişmek için yapılırken Osmanlı’daki ıslahatlara baktığımızda;

  *  gereksiz giderleri kısmak, maliyeyi düzenlemek,

  * alkol, tütün, kahve kullanımını yasaklamak

  *  ulemanın devlet işlerine karışmasını engellemek

  * yeniçeri ocağını kaldırıp yeni ordu kurmak

  gibi ıslahatlar görüyoruz. Bu tür ıslahatlar ülkenin daha ileriye gitme, gelişme amaçlı yaptığı değil, kötüye giden durumu düzeltmek için yapılan ıslahatlardır. Bu da devletin durumunun gerek ekonomik, gerek siyasi gerekse askeri anlamda kötü olduğunu göstermektedir.

  Devlet 17.yüzyıl başlarından itibaren devletin yönetimi, ordu ve ekonomik hayatta önemli sorunlarla karşı karşıyaydı.Devlet otoritesi ezilmiş, gelirler azalmış, orduda isyanlar ve başarısızlıklar artmıştı. Bu gidişatı düzeltmek için dönem padişahları bir takım düzenlemeler yaptılar.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .