Osmanlı Devleti’nin 17.yüzyılda iltizam uygulamasını yaygınlaştırmak durumunda kalmasının nedenleri neler olabilir?

Soru
, 1 Cevap 1805 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. 17. yüzyılda iltizam sisteminin yaygınlaşmaya başlamasının temel sebebi Osmanlı Devleti’nin ekonomik yönden duraklamaya başlamasıdır. Devlet ekonomisinin duraklamayla birlikte zayıflaması nedeniyle nakit ihtiyacı artmıştır. Osmanlı Maliyesi de bu nakit ihtiyacını karşılamak ve ekonomik duraksamaya son vermek için iltizam sistemini yaygınlaştırmaya başlamıştır. Böylece Mültezim denilen kişilerden tımar arazisinin 1 yıllık geliri peşin olarak tahsil edilmiştir. Tabi iltizam sisteminin yaygınlaşmasının bazı olumsuz yönleri de olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .