Osmanlı Devleti’nin 17.yüzyılda yapılan ıslahatlardan beklediği faydaları sağlayamamasının nedenleri neler olabilir?

Soru
, 1 Cevap 483 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Islahatlar ile orduda ve maliyedeki bozulmaların düzeltilmesi amaçlanmıştı. Ancak ıslahatlardan beklenen başarı sağlanamamıştı.

    Bunun nedeni sürekliliğin sağlanamamasıdır. Islahatlar padişahların hükümdarlık süreçlerinde devam etmiş, ancak sonraki padişah aynı ıslahatları sürdürmek yerine kendi bakış açısısına göre farklı ıslahatlar yapmayı düşünmüştür. Dolayısıyla ıslahatlar uzun süreli olmadığından başarısız  olmuştur.

    Ayrıca ıslahatlar yapılırken devletin sorunlarının gerçek nedenleri belirlenip kalıcı çözümler uygulanamamıştır. Halka karşı güç kullanarak eski düzen sağlanmaya çalışıldığı için halkın desteği alınamamıştır. Bu da isyanların daha da artmasına, devlet otoritesinin iyice zayıflamasına neden olmuştur.

    Hukuki alanda düzenlemeler yapılmıştır.

    Avrupa’nın girdiği sanayi devrimi rüzgarı yakalanamamış, bilimsel ve teknolojik gelişmelerde geri kalınmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .