Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıl ortalarında dış borçlanmaya girmesinin nedenleri neler olabilir?

Soru
, 1 Cevap 3190 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. * Osmanlı devleti 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl başlarında Avrupa ülkelerine verdiği kapitülasyonlar, İngiltere ile imzaladığı Balta limanı Antlaşması ve bu antlaşmadaki imtiyazları başka ülkelere de tanıması, ihracata ağırlık vermemesinin etkileriyle ekonomik olarak sıkıntı yaşamaya başlamış, maliyesi klasik dönemde açık vermiştir. 19. yüzyılda toplanan vergiler ve hazine ile bu açık kapatılamayınca kendi içinde bankerlerden borç almış, ancak buradan gelen para da bitmiştir.

    * Kırım Savaşın ve sonraki savaşlarda yapılan harcamalara finansman gerektiğinden dış borçlanmaya girmiştir.   İlk dış borcunu İngiltere’den 3 milyon sterlin borç alarak  yapmıştır. 

    * Yüzyılın ikinci yarısında da dış borcunu ödemek ve bütçe açığını kapatmak için borç almıştır. Yani borcunu ve devletin ihtiyacı olan parayı tekrar borç alarak ödemeye çalışmıştır.  

    *  1870’de Rumeli demir yolları yapımı için borçlanmaya gidilmiştir.

    1875 yılına gelindiğinde borçlar ve bütçe açığı artmış, devlet bütçesinin %75’i dış borç ödemek zorunda kalmıştır ve o yıl mali iflasını ilan etmiştir. O tarihten sonra borçları öteleme istemiş ve yabancı ülkelere borçlanmaya devam etmiştir

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .