Yukarıda anlatılan gelişmeleri dikkate aldığınızda Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri karşısında izlediği denge siyasetinin esasları hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Soru
, 1 Cevap 463 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Denge Siyaseti; Osmanlı Devleti’nin 19.yy’dan itibaren toprak bütünlüğünü koruyabilmek için, büyük devletlerin çıkar çatışmalarından yararlanmak suretiyle uyguladığı politikadır.

  Bu denge siyaseti sürecinde Osmanlı hangi ülke milli çıkarları için doğru bir ittifak ise O’nun tarafında oldu ve ilişkilerini güçlendirdi. Avrupalı devletlerin çıkar ilişkilerinden faydalandı.

  Bu politika sayesinde İngilizler ile siyasi ve ticari ilişkilerini geliştirdi, İngiltere’nin desteği ile Rusya’dan  Eflâk ve Boğdan’ı geri aldı.
  Fransa’nın Mısır’ı işgalinde Rusya ve İngilizlerin desteği ile Fransa ile Paris Antlaşması imzalayarak Fransa’nın Mısır’dan çekilmesini sağladı .

  Ancak bu defa İngiltere Mısır’dan , Rusya ise ele geçirdiği Ege adalarından ayrılmak istemeyince Fransa ile yakınlaştı. Rusya’nın boğazlardan geçişini yasakladı ve İngiltere önce Rusya’yı destekledi sonra tekrar Osmanlı taraftarı oldu…

  Osmanlı Devleti’nin merkezinde bu iç karışıklıklar yaşanırken Rusya ile Fransa 1807 yılında Tilsit Antlaşması’m imzaladılar. Fransa bu antlaşmayla Rusya’nın Osmanlı toprakları üzerindeki emellerini onayladı. Rusya ise İngiltere’ye karşı Fransa’yı destekleme sözü verdi. Bu yeni durum Osmanlı Devleti ile İngiltere’yi birbirine yakın­laştırdı. İki devlet arasında 1809 yılında yapılan antlaşmayla Osmanlı Devleti Rusya’ya karşı İngiltere’nin desteğini aldı. 1812’de de Rusya ile Bükreş Antlaması’nı imzalayarak savaşı sona erdirdi. Bu antlaşmayla Prut Nehri sınır olarak kabul edilirken Eflâk ve Boğdan tekrar Osmanlı Devleti’ne verildi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .