Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda izlediği iskân siyasetinin sonuçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Soru
, 1 Cevap 376 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği yerleri elinde tutabilmek için buralarda Türk nüfusunu arttırmaya çalıştı. Bu amaçla Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk ailelerini yerleştirdi. Osmanlı Devleti, iskân adı verilen bu yerleştirme işlemini rastgele değil, belli kurallara göre yapıyordu. Bunu bir kolonizasyon yöntemi olarak uygulayan Osmanlı Devleti, iskân ettireceği toplulukları seçerken Anadolu’da konargöçer şekilde yaşayan Türk topluluklarına öncelik veriyordu. Diğer yandan göçmenleri, uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için, geldikleri yerlerle benzer iklim özelliklerine sahip bölgelere yerleştiriyordu. Ayrıca aralarında anlaşmazlık bulunan Anadolu’daki iki aileden birini göç ettirerek kavgaları önlemeye çalışıyordu. Osmanlı Devleti göçmenlere, yerleştirildikleri bölgelerde tarım yapabilmeleri için ihtiyaçları olan araç ve gereçleri veriyor, onlardan belli bir süre vergi almıyordu. Bununla birlikte göçmenlerin yerleştirildikleri yerlerden izinsiz olarak ayrılmalarına da müsaade edilmiyordu.

    Osmanlı iskân politikası içinde özellikle ordunun geçiş yollarının, geçitlerin ve önemli şehirlerin bulunduğu bölgelerin Türkleştirilmesi ayrı bir önem taşıyordu. Böylece ordunun Balkan memleketlerinde güvenli biçimde ilerleyerek batıya doğru fetihlerini devam ettirmesi amaçlanıyordu. Devlet, Anadolu’dan getirdiği Türk topluluklarının Balkanlara yerleştirilmesi sırasında Müslüman olmayan yerli halkı incitmemeye de büyük önem veriyordu. Onların dillerine ve dinlerine müdahale etmiyor, gelenek ve göreneklerini eskiden olduğu gibi serbestçe sürdürmelerine izin veriyordu. Ayrıca kendisinden önceki yönetimlerin koyduğu ağır vergileri hafifleterek ve adaletli bir yönetim sergileyerek Balkanlardaki yerli halkı kendi idaresine ısındırmaya çalışıyordu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .