Osmanlı Devleti’nin başkentinin Bursa’dan Edirne’ye taşınmasının amaçları neler olabilir?

Soru
, 1 Cevap 638 görüntüleme

Cevap ( 1 )


  1. 1. Murat, 1365’te Sırpsındığı Zaferinden sonra devletin merkezininin Bursa’dan Edirne’ye taşınmasının nedenleri:

    • Ticaret ve ekonomiyi geliştirilmek: Edirne ticaret yollarının merkezindedir. Başkent yapılarak ekonomik katkı da sağlaması amaçlanmıştır.
    • Batı ile ilişkileri ve sosyal hayatı güçlendirmek: Bursa Batıdaki devletlere uzak kalmıştı. Batıda sınırlarını genişleterek batıdaki devletlerle ilişkilerini, sosyal hayatı güçlendirmek, daha iyi bir otorite kurmak istemiştir.
    • Bizansın işgali (İstanbul’un /Rumelinin fethi); Bursa Avrupa ve Balkanlara uzaktaydı. Edirne, Avrupa ile İstanbul arasında kaldığından, İstanbul’un Avrupa ile bağlantıları koparılması amaçlı fetih hazırlıkları kolaylaşacak, askeri üst olarak kullanılabilecektir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .