Osmanlı Devleti’nin dağılmasında milliyetçilik akımlarının nasıl bir etkisi olmuştur?

Soru
1 Cevap 593 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. 1789 yılında Fransa’da başlayan Fransız İhtilali halkın devlete karşı ayaklanarak başlatmış olduğu mücadeledir. Bu ihtilalin sonunda devlet yönetimi değişmiştir. Milliyetçilik akımları yaygınlaşmış ve bütün dünyayı etkilemiştir.

    Osmanlı toplumu farklı millet ve inançlardan oluşuyordu ve fakat halk arasında kültür birliği yoktu.

    Fransa’da doğan demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, laiklik ve milliyetçilik akımının  yayılması ile Osmanlı içindeki çeşitli milletler ayaklanmış ve azınlıklar bağımsızlık arayışlarına girmişlerdir.

    Osmanlı’da ayaklanan çeşitli milletler, imparatorluğun parçalanmasına yol açmıştı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .