Cevap ( 1 )

 1. İstanbul’un fethedilmek istenmesinin nedenleri:

   
  I. Bizans her fırsatta Avrupa devletlerini kışkırtarak Osmanlılar’a karşı Haçlı Seferleri düzenlenmesine neden olduğundan, 2.Mehmet’in en büyük amacı İstanbul’u fethedip Bizans’ı ortadan kaldırmaktı.
   
  II. Bizans Osmanlılara karşı Anadolu beylikleri ile ittifaklar yapıyor ve taht kavgaları sırasında şehzadelerden birini destek­leyerek iç çekişmelerin uzamasına yol açıyordu.
   
  III. Bizans İmparatorluğu ve başkenti İstanbul Anadolu ve Rumeli’deki Türk topraklarının birleştiği bir noktadaydı. 2 kıtayı birbirinden ayırdığından, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü bozduğu gibi iki yaka arasındaki asker geçişlerini de engelliyordu. Osmanlı askerinin Balkanlarda güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi ancak İstanbul’un fethedilmesi gerekliydi.
  IV.   İstanbul coğrafi konumu itibariyle kıtaların ve denizlerin birleştiği stratejik bir noktadaydı. İstanbul’un alınması hâlinde önemli kara ve deniz ticaret yollarının kontrolü Osmanlıların eline geçecekti.

  V.  Hz. Muhammed’in “İstanbul, mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askerleri ne güzel askerlerdir.”  hadisinin etkisiyle II. Mehmet İstanbul’u fethetmek istiyordu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .