Cevap ( 1 )

  1. Osman Bey’in komşuları olan Rum prenslerinin en kuvvetlisi İnegöl prensiydi. Osman Bey ilk kez bu kuvvetli düşman ile çarpıştıysa da başarılı olamadı. Daha sonra yine İnegöl prensi ve müttefiki Karacahisar prensi ile Domaniç yöresinde savaşan Osman Bey, bu çarpışmalarda kardeşi Sarubatı’yı kaybetti ise de savaşı kazandı. Daha sonra Köse Mihal ile birlikte Sakarya vadisindeki Sorkun, Taraklı, Göynük’e başarılı akınlar yaptı.

    Osman Bey, Oğuz aşiretlerinin ittifakıyla basa geçtikten sonra, siyasî ve dinî bakımdan Anadolu’nun en itibarlı ve nüfuzlu tarikatlarından Ahilerin mühim bir şahsiyeti olan Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenerek, gücünü artırmış idi. Bundan sonra Osman Gazi, Bizans’a karsı genişleme politikasını uygulayarak, İnegöl, Karacahisar ve Yarhisar’ı ele geçirdi ve bölgenin mühim merkezlerinden olan Bilecik’i alarak, burayı beyliğin merkezi yaptı (1299). Bu tarih devletin kuruluş tarihi olarak kabul edilir.

    Selçuklu Sultani III. Alaaddin Keykubad’in İlhanlı Hükümdarı Gazan Han’ın kuvvetleri tarafından tutulup, İran’a götürülmesi üzerine Selçuklu ümerasından bazıları ve bölgedeki Türkmen beyleri Osman Bey’e teveccüh göstermiş; Oğuz ananesine göre onun hâkimiyetini tanımayı kabul etmişlerdir. Nitekim Oğuz beyleri Oğuz Han töresine göre tertip edilen bir törende Osman Bey’in önünde diz çökerek, onun verdiği kımızı içmek suretiyle tâbiyelerini sunmuşlardır. Ancak henüz küçük bir beylik durumundaki Osmanoğullarının, şeklen de olsa bu dönemde, İlhanlı hâkimiyetini tanıdıkları bilinmektedir. Osman Gazi, beyliğini ilân ettikten sonra idaresi altındaki bölgeleri beş kısma ayırarak buraları güvendiği ve savaşlarda yararlık gösteren kimselere tevcih etti. Oğlu Orhan’a Sultan önü, büyük kardeşi Gündüz Bey’e Eskişehir’i, Aykut Alp’e İn-önü’yü, Hasan Alp’e Yarhisar’ı ve Turgut Alp’e de İnegöl’ü verdi. Diğer oğlu Alaaddin’e ise şeyh Edebali’nin emin ve nazırlığında, ailenin geçimi için, Bilecik ve havalisinin gelirleri tahsis edildi.1302’de Bursa tekfurunun liderliğinde birlesen Rum tekfurlarının Koyunhisar (Bafeon) savasında ağır bir mağlûbiyet tatmaları, Osman Bey’in Bursa ve Kocaeli taraflarına akınlar yapmasını oldukça kolaylaştırmıştı. Bir taraftan Bursa öte taraftan İznik Türk kuşatması altında tutuluyordu. Ancak yaslılık sebebiyle Osman Bey, fetihler için oğlu Orhan’ı görevlendirmişti. Nitekim 1324 yılında Osman Bey vefat etti ve oğlu Orhan Bey Osmanlı tahtına çıktı.

    Osman Bey adına şimdiye kadar ne bir kitabe, ne de bir para bulunmuştur. Osman Bey ilk devirlerde uçta bir oymak beyi, daha sonra uç beyi olmuş,beylik simgesi olarak Selçuklu sultanı tarafından kendisine davul ile bayrak gönderilmiştir. Osman Bey iyi yönetimi ileri görüşü, duruma göre sakin oluşu yüksek yeteneği, rakiplerine kendisini sevdirmesi ve mücadelesinde planlı hareketi, sabırlı hoşgörülü olması ile diğer oymakları da yönetimine almış, gerek Selçuklu ve gerek İlhanlılara karşı itaat ve saygısını sürdürmüş, kendisiyle şiddetle mücadele eden Germiyanoğullarından çekindiği için, bir ara, batı sınırındaki beyler arasında kuvvetli bir durumda olan Hamidoğlu Feleküddin Dündar Bey’in himayesine girmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .