Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletip siyasi ve ekonomik yönden güçlenmesinde ordu teşkilatının ve sahip olduğu silah teknolojisinin rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Soru
, 1 Cevap 280 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti Kuruluşundan itibaren askeri alanlarda dönemin ilerisinde olmuştur. Orhan bey döneminde düzenli ordu kurulmuştur. Balka fetihlerinde ilk kez top kullanılması, Türklerin Orta Asya’dan bu yana iyi birer at binicisi olmaları asker alanda Osmanlılara üstünlük sağlamıştır.

    Tımar sistemiyle sağlanan düzenli ordu, Yeniçeri ocağının kurulmasından sonra büyüyen ve gelişen yeniçeri ordusu, kapıkulu süvarileri ve yaya birlikleriyle Osmanlı ordusu her daim dönemin ilerisinde teknoloji ve stratejilere sahip olmuştur. Sahte ricat gibi savaş taktikleri de cephelerde Osmanlılara avantaj sağlamıştır.

    İstanbul’un fethinde kullanılan topların büyüklüğü ve teknolojisi de o yıllarda oldukça ileri seviyede bir teknolojiydi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .