Osmanlı Devleti’nin büyüyüp siyasi güç olarak ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?

Soru
1 Cevap 318 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  • Coğrafi Konumunun elverişli olması
  • O dönem başa  yetenekli, iyi eğitim almış padişahlarının geçmesi
  • Merkezi Otoritenin güçlü olması
  • Balkanlarda ve Bizans’da güçlü bir siyasi yapının olmaması (Katolig ve Ortadokslar arasında rekabet ve Feodal düzen sebebiyle Kralların güçsüz oluşu)
  • Anadolu Türk Beylikleri ile iyi ilişkiler kurulması
  • Anadolu’da güçlü bir siyasi otorite olmaması
  • Adil ve hoşgörülü bir yönetim politikasına sahip olunması
  • Ahilerin Desteği (Fethedilen yerlere Türkmenlerin yerleştirilmesi, onlara toprak verilmesi oralarda ekonomonin ve yönetimin güçlenmesini sağlamıştır.)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .