Osmanlı Devleti’nin ülke içinde ticareti geliştirmek için aldığı önlemler nelerdir?

Soru
1 Cevap 1645 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. a. halkın ihtiyaçlarının ülke içinden veya dışın­dan karşılanmasını kolaylaştırmak için tüccarları teşvik edici işlerini kolaylaştırıcı önlemler alındı

  b. tüketicinin de haklarını korumak için her lonca ehl-i hibre denilen bir bilirkişi tayin ederdi. Ehl-i hibre, üretilen malların fiyat ve kalite kontrollerini yaparak tüketicinin zarar görmesini önlerdi.

  c. tüketim mallarının pazarlara dengeli bir şekilde dağıtılması için alışverişi kontrol altında tutardı Şehirlere gelen mallar, önce kapan denilen toptancı hâllerine getirilirdi. Mallar buralardaki büyük kantarlarda tartıldıktan sonra perakendeci esnafına paylaştırılırdı.

  d. Karaborsa, haksız rekabet, vergi kaçakçılığının önlemek için muhtesip ve kapan emini gibi devlet görevlilerinin kontrolünde perakendeci esnafına paylaşım yapılırdı. 

  e. Şehirlerde olduğu gibi kasaba ve hatta köylerde de pazar yerleri kurulurdu. Üreticiler tüketim fazlası ürünlerini bu pazarlarda değerlendi­rirlerdi.

  f. Üretilen malların bir bölümü ülke içinde satışa sunulurken tüketim fazlası mallar ihraç edilirdi. Başlıca ihraç malları; ipekli, yünlü, pamuklu kumaşlar ile halılar, işlenmiş deri ve canlı hayvan idi.

  g. Vakıflar aracılığıyla yollar üzerinde köprüler, çeşmeler ve kervansaraylar yaptırarak karayoluyla yapılan ticareti desteklerdi.

  h. Ekonomisinde önemli yeri olan ipek yolunun ve ona bağlanan yolların güvenliğini sağlamaya büyük önem verirdi.

  i. Ekonomi de ithalatın da önemli yeri vardı. İngiltere’den kâğıt, kalay, çelik; Venedik’ten cam, boya, ayna gibi araç gereçler ve Karadeniz’in kuzeyindeki ülkelerden kürk, amber, cıva ve çeşitli deniz ürünleri satın alınırdı. Hindistan’da üretilen ve deniz yolu ile Osmanlı limanlarına getirilen baharatlar, kokular ve renklendirici maddelerin yanı sıra Çin porselenleri de Osmanlı pazarlarında aranan mallar arasındaydı. Kervanlarla Bursa’ya getirilen ham İran ipeği ise burada işlendikten sonra iç ve dış pazarlarda satışa sunulurdu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .